Зовнішнє НЧ-напруга підключається до входу трансформатора Т1 і через потенціометр R1 поступає до невідомого опору. Падіння напруги через повний опір (імпеданс) і потенціометр R1 перевіряються окремо за допомогою електронного вольтметра, в той час як змінюється опір потенціометра R1. Якщо падіння напруги дорівнюють, то невідоме повне опір відповідає встановленому значенню опору потенціометра R1 і відлік може зчитуватися безпосередньо по його калібрується шкалою. У вольтметрі використовується польовий транзистор Q1, два випрямних діод XI-Х2 і мікроамперметр Ml. За допомогою перемикача S2 в позиції “А” вольтметр показує падіння напруги на резисторі R1, в позиції “В” він показує падіння напруги на невідомому опорі. Опір потенціометра R5 має встановлюватися таким чином, щоб амплітуда була близька до повного значенню шкали мікроамперметра для підвищення точності порівняння. Звичайними тестовими частотами є 400, 500 і 1000 Гц.

Файл: 18.jpg