У пристрої, схема якого показана на рис. 1, рахунок часу веде не мікроконтролер, а спеціалізована мікросхема годин реального часу DD1 з резервним живленням від літієвого елемента G1 З мікроконтролером DD2 вона пов’язана по інтерфейсу I2C. Для спостереження за станом елемента G1 частина його напруги через резистивний дільник R1R2 надходить на РСЗ – вхід вбудованого в мікроконтроллер АЦП.

З виходами РВ2-РВ4 мікроконтролера DD2 з’єднані затвори польових транзисторів VT2-VT4. керуючих реле К1-КЗ. Контакти реле виведені на колодки ХТ2-ХТ4 до яких можна підключити три виконавчих пристрою. Паралельно обмоткам реле встановлені пригнічують викиди напруги самоіндукції діоди VD2-VD4, а через обмежують струм резистори R7-R9 – світлодіоди HL1-HL3, сигналізують про стан реле.
З входами РВ0, PD0-PD3 мікроконтролера з’єднані кнопки управління SB1-SB5. До микроконтроллеру підключений також РКІ HG1. Польовий транзистор VT1 за сигналами мікроконтролера управляє яскравістю підсвічування РКІ Підлаштування резистором R6 регулюють контрастність зображення.

На колодку ХТ1 подають напругу мережі 220 В, 50 Гц. Трансформатор Т1 знижує його до 6 В. Отримане в результаті його випрямлення доданими мостом VD1, згладжування пульсацій конденсатором С2 і стабілізації інтегральним стабілізатором DA1 постійна напруга 5 В живить всі вузли приладу.
На рис. 2 показаний вигляд зібраного пристрою (без корпусу) спереду, а на рис. 3 – зверху. Підставою конструкції служить плата блоку живлення і комутації, креслення якої представлений на рис. 4. Вона виготовлена з фольгованого з одного боку склотекстоліти.
Світлодіоди HL1-HL3 (типорозміру 1206 для поверхневого монтажу) разом з резисторами R7-R9 змонтовані для кращої видимості на трьох невеликих друкованих платах (рис. 5). піднятих над основною поруч з реле.

На основній платі перпендикулярно її поверхні закріплені (знизу вгору згідно рис. 2) модуль РКІ HG1, модуль SEM0010M-8A (smartmodule.ru/0010.html , Рис. 6) і саморобна плата годин реального часу. У готовому модулі SEM0010M-8A, крім мікроконтролера ATmega8A-AU. вже є кварцовий резонатор на 16 МГц (ZQ2) і конденсатори СЗ і СБ а також Не показаний на схемі шестиконтактний роз’єм для програмування мікроконтролера. Програма написана в Code Vision. Для її правильної роботи конфігурація мікроконтролера повинна відповідати показаної на рис. 7.
Додатково на монтажному поле модуля SEM0010M-8A встановлені і з’єднані проводами з мікро кнопки SB1-SB5 і резистор R5.

Друкована плата годин реального часу зображена на рис. 8.
Трансформатор Т1 – ТПК-2 з напругою вторинної обмотки 6 В при струмі 0,4 А. Стабілізатор 7805 можна замінити будь-яким іншим на напругу +5 В і струм навантаження не менше 0,5 А. Конденсатори (крім оксидних С2 і С4) і всі постійні резистори – типорозміру 0805 для поверхневого монтажу. Кнопки управління DTSA-65 – кутові без фіксації. Літієвий елемент G1 – CR2032 в тримачі ВН-6.

Замість РКІ MT-16S2D-3YLG підійде будь-який з серій МТ-16S2, WH1602А. Реле HLS8-22F-DC5V-C при необхідності замінюються іншими з робочою напругою обмотки 5 В і з контактами, розрахованими на мережеве напруга і струм, не менше споживаного виконавчим пристроєм. Світлодіоди для поверхневого монтажу можна замінити звичайними в корпусі діаметром 3 або 5 мм.
При вмиканні пристрою на екран РКІ виводиться заставка, потім відбувається автоматичний перехід у меню «Основне». Після цього при одночасному натисканні на кнопки SB1 «+», SB2 «-» і утриманні їх протягом 2 … 3 з натисненими буде встановлено час 23:59:59, дата 1:07:11, Пт (п’ятниця) – так задано в програмі за умовчанням.

При натисканні на кнопку SB5 «*» й утриманні її натиснутою протягом 3 із змінним програми присвоюються початкові значення і знову опитується мікросхема DS1307. У меню «Основне» на РКІ відображається також стан трьох виконавчих реле приладу.
Експериментально виявлено, що якщо при розрядженому елементі G1 (або його відсутність) відключити зовнішнє живлення пристрою, після його включення на РКІ виводяться безглузді знаки. Виправити це можна одночасним натисканням на кнопки SB1 «+», SB2 «-» і утриманням їх більш 2 с. Відбудеться установка мікросхеми DS1307 в початковий стан і оновлення інформації на РКІ. Щоб уникнути описаного ефекту потрібно вчасно замінювати елемент G1 свіжим.

Натисканням на кнопку SB3 «Меню» переходять з меню «Основне» в «Яскравість підсвічування». Яскравість змінюється натисканнями на кнопки SB1 «+». SB2 «-» і відображається на екрані у відсотках від максимальної.
Наступним натисканням на кнопку SB3 «Меню» переходять в меню «Корекція на добу». Натисканнями на кнопку SB1 «+» коригувальну поправку змінюють від 0 до +29. На стільки ж секунд стануть збільшуватися щодня в 23:59:30 показання годин. Натисканнями на кнопку SB2 «-» поправку можна зменшити і довести її до -29. Коли вона негативна, в 23:59:30 показання годин автоматично зменшуються на число секунд, рівне абсолютним значенням поправки. При поправці рівною нулю щоденна корекція часу не проводиться.
З меню «Корекція на добу” натисканням на кнопку SB3 «Меню» переходять в меню «Установка годин». Тут натискають на SB4 «Вибір» і переходять в підміню «Установка дати ». Після цього натисканнями на кнопку SB5 «*» обирають для зміни число, місяць чи рік. Вибране значення змінюють натисканнями на кнопки SB1 «+», SB2 «-».

Далі натисканням на кнопку SB4 «Вибір» переходять в підміню «Установка дня тижня» (при цьому знову встановлена ​​дата запам’ятовується в EEPROM мікроконтролера). Натисканнями на SB1 «+», SB2 «-» встановлюють день тижня від понеділка (Пн) до неділі (НД).
Черговим натисканням на кнопку SB4 «Вибір» записують в пам’ять встановлений день тижня і переходять в підменю «Встановлення часу». Тут натисканнями на5В5 «*» обирають для зміни години, хвилини і секунди, а кнопками SB1 «+» і SB2 «-» встановлюють потрібні значення.

Натисканням на кнопку SB4 «Вибір» запам’ятовують введене час і повертаються в меню «Установка часу». З нього ще одним натисканням на ту ж кнопку переходять в меню «Установка реле Г Тут натисканням на SB4 «Вибір» відкривають пункт «Ручне Увімкнути Реле1″. У ньому. натискаючи на кнопку SB1 «+», можна примусово включити або виключити реле К1 незалежно від його стану згідно з програмою автоматичного управління. Далі натисканням на кнопку SB4 «Вибір» переходять в підміню «Реле вкл./викл.1″ – тут за допомогою SB1 «+», SB2 «- ‘ можна дозволити або заборонити автоматичне керування реле К1.

Перебуваючи в цьому підменю, натисканнями на кнопку SB5 «*» можна вибирати для зміни значення годин, хвилин і секунд автоматичного включення і виключення реле. Зробивши потрібні установки, натисканням на кнопку SB3 «Меню» переходять в меню «Установка реле 2″, операції в якому ідентичні описаним, але ставляться до реле К2. Наступне натискання на кнопку SB3 «Меню» викликає меню «Установка реле 3″ (КЗ), а ще одне натискання повертає в меню «Основне».

Прикладені файли: contr.zip

Від редакції. В авторському варіанті ємності конденсатора С2 (10 мкФ) недостатньо для фільтрації випрямленої напруги, тому її слід збільшити до 470 … 1000 мкФ.

А. ЛАПТЄВ, м. Зиряновська, Казахстан
«Радіо» № 7 2012р.