Проста схема для захисту вимірювального приладу від перенапруги (рис. Ю.9), де 10-вольта стабілітрон стає провідним, якщо вимірювана напруга в точці Е1 перевершує напругу повного відхилення вольтметра, в якості якого использу ється міліамперметр з послідовно включеним резистором R2. У цьому випадку тран зістором Q1 відкривається і пропускає струм через світлодіод. Таким чином, представлена схема володіє оптичною індикацією перенапруги і одночасно відкриває парал лельно обхідний шлях для струму, і тим самим захищає вимірювальний прилад.

Файл: 26.png