При використанні на вході схеми (рис.) польових транзисторів струм зміщення удер проживати на рівні нижче 20 фемтоампер при вхідному опорі лля синфазної зі дової від 1015 Ом. У електрометрію використовується здвоєний польовий транзистор Q1-Q2 типу AD832 виробництва компанії Analog Devices в схемі повторювача витоку з деше вим універсальним здвоєним польовим транзистором типу AD3958, який виробляє робітник ток і сприяє зворотного зв’язку для автоматичного регулювання транзісто рів Q1-Q2.

Файл: 46.png