Біолокація відома як древній метод визначення підгрунтових вод, рудних і нафтових родовищ з допомогою лози або так званого лозоходство. Існує гіпотеза механізму цього явища, згідно якої поточна вода або рудні відкладення змінюють електричне поле земного шару “і таким чином впливають на гібридний” приймач “- людини з лозою в руці.

Описуване електронний пристрій являє чутливий індикатор, що реагує на електричне поле, яке можна підсилити, визначивши таким чином залягання підгрунтових вод або наявність прихованої електропроводки в стінах будівель.

Пристрій виготовлено на базі двох опе-раціонних підсилювачів і трьох електронних ключів з живленням від двополярного джерела. До виходу першого підсилювача, який включено в якості повторювача напруги з високим вхідним опором, приєднана телескопічна антена. Її потенціал щодо землі залежить від параметрів електричного поля. “Уловлені” антеною позитивні і негативні заряди змінюють напругу на виході першого підсилювача, яке через ключ К1 надходить на вхід другого підсилювача з можливістю регулювання коефіцієнта посилення.

Два інших ключа – К2 і КЗ – діють в такт з частотою, яку виробляє мультивібратор на інтегральному таймері DA2. Ключ КЗ, приєднаний до антени, пов’язаний з потенціометром R6, при цьому напруга на компенсаторі СЗ і керуючому виведенні ключа приблизно дорівнює алгебраїчній сумі від антенного напря-вання і того, яке задається потенцио-метром R6. З іншого боку, чутливість першого підсилювача щодо антени залежить від частоти, з якою ємність С2 розряджається через ключ КЗ.

Частоту мультивібратора можна змінювати потенціометром R1 і перемикачем S2, регулюючи таким чином у великих межах чутливість приладу. Загальна чутливість електронного біолокатора підвищується і при замкнутому положенні перемикача S2.

Натомість позначених на схемі підсилювачів DA1.1 і DA1.2 можна використовувати будь-які операційні підсилювачі про малим вхідним струмом. З вітчизняних мікросхем підійдуть операційні підсилювачі К140УД8, К140УД13, К140УД18, К140УД22, К544УД1. Найбільш зручний в даній схемі двоканальний операційний підсилювач типу К574УД2А, Б. Однак при заміні підсилювачів необхідно застосовувати відповідні ланцюги корекції, а також змінити харчування схеми

. Інтегральна схема DD1 (4066) містить чотири аналогових ключа, три з яких використовуються в схемі. З вітчизняних мікросхем для заміни найбільш підходять двонаправлені перемикачі типу КР1561КТЗ. Замість інтегрального таймера DD2 (7555) можна використовувати вітчизняний аналог К1006ВІ1. Вимірювальна головка розрахована на струм 50 – 500 мА. Діоди VD1, VD2 – будь германієві.

Файл: 3.jpg