1У міських електричних мережах комплектні розподільчі пристрої (КРУ) знайшли широке застосування. Вони дозволяють скоротити терміни спорудження підстанцій, вести їх будівництво індустріальними методами, максимально типізувати підстанції, а також забезпечити зручну і безпечну експлуатацію.

У міських ТП і РП застосовуються переважно комплектні розподільчі пристрої одностороннього обслуговування типу КСО (рис. 1); виконання КСВ-2УМ: КСВ-266 і КСВ-366, що мають різні схеми заповнення обладнанням. Камери серії КСО-2УМ (див. рис. 1, а) забезпечені пристроєм блокування між вимикачем і роз’єднувачем, проте в них відсутні стаціонарні заземлювальні ножі, які є в нових камерах типу КСО-266 (див. рис 1, б) і КСВ-272 (рис. 2).

 

2
3

Рис. 1. Камери типу КСО: а – серія КСВ-2УМ; б – серія КСВ-266; 1 – сітчаста дверцята; 2 – шинний роз’єднувач; 3 – приводи шинного і лінійного роз’єднувачів, 4 – привід вимикача; 5 – трансформатор струму; 6 – лінійний роз’єднувач; 7 – масляний вимикач ВМП-10; 8-верхній суцільна двері; 9 – нижня двері; 10 – заземлюючий роз’єднувач; 11 – привід заземлюючого роз’єднувача; 12 – люк для фазування; 13 – світловий карниз.

На відміну від раніше застосовуваних камер в КСВ-272 шинні і лінійні роз’єднувачі мають заземлювальні ножі (шинні роз’єднувачі РВФЗ, кабельні-РВЗ). Щоб уникнути помилкових операцій при обслуговуванні та ремонті в камерах передбачені механічні блокування.

Для комплектації РУ підстанцій випускають також камери КСВ-366 з повністю встановленими в них приладами і комутуючими апаратами. Камери КСВ-366 відрізняються від камер КСО-266 наявністю інвентарної ізоляційної перегородки, яку в цілях безпеки при виробництві робіт встановлюють у спеціальних пазах, що перешкоджає закриванню двері.

 

4

Рис. 2. Камера КСО-272: 1,5 – приводи шинного і лінійного роз’єднувачів; 2 – приводи заземлюючих ножів, 3 – захисне огородження; 4 – світловий карниз; 6 – пружинний привід ППВ-10; 7, 11 – шинний і лінійний роз’єднувачі; 8 – заземлювальні ножі, 9 – вимикач ЗПМП-10; 10 – трансформатори струму

Застосування комплектних трансформаторних підстанцій (КТП) в міських електричних мережах технічно доцільно і економічно виправдано. З наявних конструкцій КТП найбільшого поширення в міських електричних мережах отримали КТПН-66 зовнішньої установки з зовнішнім обслуговуванням і БКТПУ зовнішньої установки з внутрішнім обслуговуванням. Трансформаторні підстанції КТПН-66 (рис. 3, а) розраховані на приєднання до повітряних або кабельних мережах напругою 6 і 10 кВ. При кабельному вводі можливо тупиковий і транзитне приєднання, при повітряному – тільки тупиковий.

Розподільний пристрій напругою 6-10 кВ відокремлене від приміщення трансформатора металевою перегородкою. Щит нижчої напруги (400/230 В) обслуговується зовні.

 

5
6

Рис. 3. Комплектна трансформаторна підстанція зовнішньої установки серії КТПН-66 з одним трансформатором потужністю до 400 кВА. а – розріз, б – схема комутації; в – план; 1 – портал нижчої напруги; 2 – портал вищої напруги (6 або 10 кВ); 3-щит 400/230 в, 4 – камера силового трансформатора; 5 – осередок лінійних висновків: 6 – осередок введення трансформатора

Розміри камери трансформатора припускають установку в ній одного трансформатора потужністю до 630 кВА. На підстанціях з повітряним введенням встановлюють портали 1 і 2, які відсутні у підстанцій з кабельним вводом. У схемах КТПН-66 (див. рис. 3, б), що приєднуються до повітряних лініях напругою 6-10 кВ, передбачений захист від атмосферних перенапруг розрядниками РТ.

Трансформаторні підстанції типу БКТП виготовляють на заводах з об’ємних залізобетонних блоків двох типів. Блок № 1 утворює приміщення трансформаторів, а блок № 2 – приміщення для розподільних пристроїв. Блоки збирають з вібропрокатних деталей товщиною близько 90 мм. Електрообладнання блоків № 1 і 2, крім силового трансформатора, комплектують на заводі. У змонтованому вигляді блоки доставляють на місце і встановлюють на підготовленому фундаменті.

 

7

Рис. 4. Комплектна двухтрансформаторная підстанція із залізобетонних об’ємних елементів БКТПУ: а – електросхема; б – план розташування; 1 – збірки 6-10 кВ з однополюсними роз’єднувачами; 2 – триполюсний роз’єднувач; 3 – вимикач навантаження; 4 – силові трансформатори; 5-накладки для заземлення-6 – контакторні станції; 7 – рубильники на 1000 А; 8 – збірки з запобіжниками і відходять кабелями напругою до 1000 В; 9 – сітчасті двері; 10 – сходи; 11-щиток власних потреб; 12 – люк; 13 – камера КСВ-366; 14, 15 – об’ємні блоки