У схемі стабільного еталонного джерела напруги (рис. U.25) використовується польовий транзистор J1 з незначним напругою зміщення в комбінації з малопотужним опе раціону підсилювачем, який визначає нульовий температурний коефіцієнт схеми. Додатковий польовий транзистор J2 призначений для розв’язки від нерегульованого вхідної напруги. Вихідний опір схеми низьке. Потенціометр R, настрающего ється так, щоб температурний коефіцієнт зміни напруги, який виникає через нестабільність струму живлення операційного підсилювача, був мінімальним.

Файл: s11.25.jpg