Джерело опорної напруги (рис.) володіє низьким дрейфом, має невеликий струм енергоспоживання, менше 100 мкА, і використовує операційний підсилювач типу LM4250 для установки струму з нульовим температурним коефіцієнтом при бажаному ви ходних опорному напрузі. За допомогою потенціометра Р1 встановлюється низьке зна чення температурного коефіцієнта зміни вихідної напруги, а за допомогою Р2 – точне бажане опорне напруга.

Файл: s11.14.jpg