За допомогою управління логічними входами 4-канального диференціального аналогового мультиплексора DG509 до вимірювального підсилювача підключається один з 4 обраних термоелементів. Вимірювальний підсилювач з’єднується з цифровим або іншим приладом. Для усунення впливу з’єднувальних проводів при підключенні датчиків до підсилювача вимірювального приладу може використовуватися холодний спай термопари при О ° С, як це показано на малюнку. Альтернативно може встановлюватися напруга корекції при кімнатній температурі, але ця корекція буде чутлива по відношенню до змін температури навколишнього середовища.

Файл: 20.jpg