Традиційні омметри з нелінійної шкалою не дозволяють провести навіть приблизно точний відлік вимірюваного опору, особливо на краях шкали. Зручніше користуватися приладом з лінійною шкалою, а при виготовленні такого омметра відпадає необхідність градуювання і малювання шкали, так як залишається колишня шкала стрілочного приладу.
Робота омметра з лінійною шкалою заснована на принципі операційного підсилювача (ОУ), згідно з яким при подачі зворотного зв’язку на інвертується вхід ОП коефіцієнт передачі напруги дорівнює відношенню опорів Rx. до R0, де Rx – опір між виходом ОУ і
інвертується входом, a R0 – опір між інвертується входом і загальною шиною. У зв’язку з тим що на не-інвертується вхід подано постійна напруга U0, падіння напруги на резисторі становить U0 Rx/R0, тобто пропорційно вимірюваному опору. Принципова схема омметра наведена на малюнку.

Тут U0-напруга стабілітрона VD1, а R0 – опір одного з включених зразкових резисторів R1-R5. Щоб не навантажувати ОУ при вимірюванні малих опорів, вимірювальна ланцюг підключена до виходу ОУ через емітерний повторювач, зібраний на транзисторі VT1. Падіння напруги на вимірюваному резисторі Rx вимірюється вольтметром, утвореним мікроамперметром РА1 і додатковими резисторами R8 і R9. Таким чином, при Rx – R0 до вольтметра підводиться напруга, рівне U0 і становить 3,9 В, і його стрілка повинна відхилитися на всю шкалу. В залежності від внутрішнього опору мікроамперметра при налагодженні приладу слід зменшити опір резистора R9, а змінним резистором R8 встановити стрілку точно на останнє поділ шкали. В авторському варіанті в схемі застосований мікроамперметр зі струмом повного відхилення 100 мкА. Тому результат відліку виміряного опору за шкалою слід або ділити на два і множити на коефіцієнт, що відповідає встановленому межі вимірювань, або вважати його відсотками від опору зразкового резистора. Зручніше встановити мікроамперметр зі струмом повного відхилення 50 мкА, тоді свідчення ділити на два не доведеться. Але при цьому необхідно збільшити опір резистора R9 до 75 кОм.
На малюнку показана друкарська плата приладу зі встановленими на ній елементами схеми.

Зразкові резистори R1-R5 необхідно підібрати досить точно за вказаними на схемі опорам: від їх допуску залежить точність вимірювання.

Файл: 0.jpg 9.jpg