Високого вхідного опору диференціальних входів прецизійного випрямляча досягають за допомогою використання операційного підсилювача A1. Вихід цього підсилювача підключається через діоди Dx і D2 до прямого і інверсними входами вимірювального підсилю теля, виконаного на операційному підсилювачі А2. Таке підключення всякий раз при по ступленій на вхід схеми негативної напівхвилі вхідного сигналу забезпечує изме нение полярності сигналу на виході підсилювача А2. Таким чином, полярність вихідного сигналу схеми завжди залишається позитивною.

Файл: 3.png