Пристрій розроблений для АМ-приемопередатчиков і призначене для обмеження тривалості індивідуальної передачі і, таким чином, перешкоджає роз’єднанню зв’язку. Таймер на IC1 типу NE555 з підключеним конденсатором С1 і резистором R1 при запуску видає тактовий імпульс приблизно в 90 сек. Точка “А” схеми пов’язана з виведенням мікроперемикача TR, який підключає точку до заземлення або 0 В при прийомі і до 12 В при передачі. Цикл таймера починається при передачі. Якщо таймер IC1 запущений, то буде активізований таймер 1С2, який підключений за схемою автогенератора з частотою 1000 Гц і управляє приєднаним до точки “В” приемопередатчиком. Звукова сигналізація буде включена до тих пір, поки не буде відпущена клавіша мікрофона і таймер повернеться в початковий стан.

Файл: 21.jpg