Схема розроблена для контролювання часу тривалості подій або для початку подій після заданого інтервалу часу, який може встановлюватися за допомогою двох цифрових двійково-десяткових дискових перемикачів. Цифровий відлік схеми показує час, як, наприклад, нагадування для доповідача. Звукова сигналізація повідомляє про закінчення інтервалу часу, а миготлива десяткова крапка вказує, що лічильник працює, Пристрій живиться від двох мініатюрних елементів живлення. Для економії енергії харчування індикація зазвичай відключається, але натисканням на клавішу дисплея “ENABLE” (Дозволено) можна включити відображення приблизно на 4 сек.

Файл: 30.jpg