Схема (рис.), виконана у вигляді етажерки з одного мікромодуля джерела опорно го напруги високої точності на напругу +5 В типу REF-02 виробництва компанії Precision Monolithics і двох модулів на +10 В типу REF-01, утворює джерело з трьома віз розтануть напругами на виході, починаючи з напруги +5 В і кроком +10 В. Таким же способом може набиратися будь-яку кількість додаткових опорних напружень аж до граничного мережевої напруги 130 В за умови, що загальний струм навантаження не перевищує 21 мА. У наведеній схемі проводиться зміна вхідної напруги 27-55 В до кінцевих результуючих значень.

Файл: s11.8.jpg