Польовий транзистор QI схеми (рис.) працює як генератор з частотою, яка визначається конденсатором С2, індуктивністю L2, діодами CR2 і CR3. Діоди, зміщені у зворотному напрямку, працюють як залежні від напруги ємності. Рівень зсуву, встановлюваного за допомогою потенціометра R2, визначає їх ємність і, отже, частоту генератора. Генератор перебудовуваною частоти працює як при передачі, так і при прийомі. При передачі напруга в точці з’єднання резистора R1, конденсатора С1 і діода CR1 практично відсутня. Таким чином, існує тільки невеликий вплив цих елементів на частоту генератора. При прийомі прикладена напруга 12 В до резистору R1 впливає на те, що діод CR1 відкривається і конденсатор С1 частотно-визначальною ланцюга буде підключатися до нульового проводу. Це призводить до зміни частоти генератора приблизно на 100 кГц від робочої частоти, для того щоб приймач не замикався. Транзистор * Q2 є буфером між генератором і передавачем. Стабілітрон VR1 на напругу 9,1 В призначений для живлення генератора і буферного каскаду.

Файл: s6.32.jpg