Простий генератор пошуку і генератор керований напругою (VCO) схеми (рис.), що працює в діапазоні 5-5.5 МГц, полегшують ручну або автоматичну дистанційну настройку приймача-6-метрового діапазону для швидкого знаходження вільних радіочастот, віддалених на кілька кілогерц від частоти настроювання приймача. Для налаштування перемикач S1 переводять в режим “MANUAL” (Ручний) і потенціометр R2 повертається повністю в напрямку проти годинникової стрілки. Тоді відбудеться налаштування на найнижчу частоту прийому. У цьому випадку регулюванням конденсатора С1 встановлюють на середину ПЧ-радіополоси. При установці потенціометра R2 за годинниковою стрілкою до упору на вхід приймача подається найвища частота, і сигнал за допомогою конденсатора С2 знову регулюється на середину смуги. При перекладі перемикача S1 у положення “AUTO” (Автоматичний) потенціометр R1 визначає найвищу персоналізовану частоту. Якщо швидкість пошуку станції занадто низька, то значення ємності конденсатора СЗ повинно зменшуватися. Точка “А” використовується для підключення до осцилографа через буферний каскад для показу на екрані сигналів, які формуються при пошуку.

Файл: s6.41.jpg