Потенціометр R1 схеми визначає величину струму навантаження, який знімається від випробовуваного джерела живлення, після того як резистор R2 був обраний так, що на ньому падає 1 У при максимальному струмі в навантаженні. Модулюючий сигнал від зовнішнього генератора імпульсів надходить на вхід через конденсатор С1 і сприяє тому, що струм у навантаженні змінюється (зростає і падає) в невеликому діапазоні.

Файл: 25.jpg