Ця конструкція призначена для комутації різних пристроїв, які споживають великий струм (до 30 … 40 А) і живляться від джерела постійного струму напругою від часток вольта. Основа ключа – потужний польовий транзистор IRLR2905 або аналогічний (див. довідковий листок «Потужні польові транзистори фірми International Rectifier» в «Радіо», 2001, № 5, с. 45). Опір його відкритого каналу не перевищує 0,027 Ом, а для управління (відкривання) на затвор достатньо подати напругу більше 2 В.

Якщо напругу живлення менше 5 В, слід застосувати варіант пристрою, схема якого показана на Рис. 1. Працює воно так. При дотику до сенсорного елементу Е1 напруга наведень через конденсатор С1 надходить на випрямляч, зібраний на стабілітроні VD1. Негативна напівхвиля замикається на загальний провід через стабілітрон, а позитивна обмежується їм і через резистор R2 проходить на затвор транзистора VT1. Конденсатор С3 згладжує пульсації випрямленої напруги. Позитивна напруга на затворі відкриває транзистор і через навантаження Rн протікає струм.

Ключ може працювати при напрузі живлення до 55 В і комутувати навантаження, споживаючу максимальний струм, визначається використовуваним транзистором (у нашому випадку 40 А). Якщо опір навантаження має індуктивний характер, то в пристрій бажано ввести діод VD2.

image001Якщо напруга живлення більше 5 В, його можна використовувати для управління транзистором. У цьому випадку сенсорний елемент виконують з двох пластин-Е1 і Е2 (Рис. 2), І його опір змінюється при дотику до них обом. У початковому стані опір між пластинами велике, напруга на затворі транзистора близько до нуля, тому він закритий. При дотику до пластин пальця опір між ними зменшується, на затворі транзистора буде постійна напруга і він відкриється.

Діод VD2 і стабілітрон VD1 захищають транзистор від наведень і зарядів статичної електрики, а стабілітрон ще й обмежує максимальне значення постійної напруги на затворі. Як і в першому варіанті, ключ буде відкритий до тих пір, поки торкаються до сенсорного елементу.

У пристрої можна застосувати будь-який транзистор, виділений кольором у таблиці вище згаданого довідкового листка. При цьому, звичайно, максимальний струм, комутований таймером, визначатиметься типом застосованого транзистора. Конденсатори – К10-17, КЛС, резистори – МЛТ, С2-33, Р1-4, Р1-12. Стабілітрон – будь-який малопотужний малогабаритний на напругу стабілізації 5,1 … 10 В з малим мінімальним струмом стабілізації. Для малопотужної індуктивного навантаження діод VD2 на Рис. 1 – КД102, КД103, КД105 з будь-яким буквеним індексом, а для потужної – КД109А-КД109В, КД212А, КД212Б або аналогічний.

Для першого варіанту пристрою сенсорний елемент можна виконати у вигляді невеликої контактної площадки. Для другого варіанту його можна зробити у вигляді пластини з односторонньо фольгованого склотекстоліти з двома провідними майданчиками і зазором між ними 1 … 2 мм.

Якщо струм навантаження значний, з’єднувальні дроти повинні бути відповідного перетину.

Автор: І. Нечаєв, м. Курськ