Транзистори Q1 і Q2 представленої схеми індикації (рис.) повинні бути парами Дарлінгтона, щоб мати несуттєву навантаження для зовнішнього ланцюга на вході схеми. Без вхідного сигналу струм від 6,3-вольта джерела напруги змінного струму в залеж ності від знака напівхвилі тече або через діод D2 і резистор R2, або через резистор R1 і діод D1 назад у джерело. Позитивний сигнал на вхідний клемі 1 відкриває тран зістором Q1 і тим самим утворює новий шлях для сумарного струму, минаючи резистор R2 через відкритий транзистор, світлодіод “+” LED, діод D3 і далі в джерело змінного струму. В результаті цього загориться світлодіод LED. Таким же чином негативний сигнал запалює інший світлодіод “-” LED. Необхідний джерело змінного струму з напругою ням 6,3 В може бути взятий з цифрового вольтметра.

Файл: 17.jpg