Представляю Вам проект таймера для виключення з мережі будь-якого навантаження змінного струму.

За основу приладу взята схема автора А. МУРАВЙОВА.

Простота управління, цифрова індикація, можливість швидкого встановлення нового значення витримки роблять цей таймер зручним для застосування в якості кухонного Тривалість витримки може бути будь межах 1 … 85 хв.

Схема таймера показана на малюнку. Мікроконтролер DD1 працює за програмою, коди якої наведено в таблиці. Після включення живлення і ініціалізації регістрів мікроконтролера програма конфігурує висновок RA2 як вихідний і встановлює на ньому високий логічний рівень. Після первісної зарядки конденсаторів С2 і СЗ програма переходить у фазу установки тривалості витримки. Циклічно виконується підпрограма «OneShot», запозичена зі статті А. Довгого «Аналогове управління в Мікроконтроллерні устрій» («Радіо». 2005, № 4, с. 33), а також перевіряється стан кнопки SB1. Світлодіод HL1 погашений.


Отримане в результаті роботи підпрограми число в залежності від положення движка змінного резистора R1 може перебувати в межах 1 .254 Програма перетворює його в тривалість витримки в хвилинах, причому кожним трьом послідовним значенням цього числа відповідають однакові витримки. Таким чином, максимальна витримка – 255/3 = 85 хв. Встановлений значення програма виводить на дворозрядний цифровий індикатор HG1.HG2.
Виявивши натискання на кнопку SB1, програма переходить у фазу відліку витримки, сигналізуючи про це включенням світлодіода HL1. Фактично йде підрахунок переривань від таймера TMR0. Так як він налаштований (разом з попередніми дільником) на коефіцієнт перерахунку 4000, а період повторення лічильних імпульсів при частоті кварцового генератора 4 МГц дорівнює 1 мкс, переривання відбуваються кожні 4 мс. Як тільки їх число досягне 15000 (це значить, що пройшло 0,004 × 15000 = 60 с), програма зменшує виведене на індикатор значення на одиницю і починає підрахунок переривань заново.
Коли задане число хвилин пройде, з виходу RA4 мікроконтролера через підсилювач на транзисторі VT1 на динамічну головку Ва1 надійде переривчастий сигнал частотою 1000 Гц. Через 6 з сигнал припиниться і програма таймера повернеться у фазу установки витримки.
Якщо кнопка SB1 натиснута до закінчення встановленої витримки, таймер припиняє її подальший відлік і, не подаючи звуковий сигнал, переходить у фазу установки. При переходах з однієї фази в іншу програмою передбачені секундні паузи, до закінчення яких кнопку SB1 необхідно відпустити.
Налагодження таймера зводиться до добірці конденсатора СЗ. Його місткість повинна бути такою, щоб при максимальному опорі змінного резистора R1 на індикатор було виведено число 85. Підбираючи резистор R16, встановлюють необхідну гучність звукового сигналу.
Живити таймер можна від будь-якого джерела постійної напруги 3 .. .5 В, бажано стабілізованого. Споживаний струм не перевищує 100 мА. Змінний резистор повинен бути з лінійною характеристикою регулювання. Світлодіодні індикатори АЛС324Б можна замінити іншими з загальним анодом, а мікроконтроллер PIC16F84A – більш ранньою моделлю PIC16F84.

Для комутації навантаження використовується симистор BT138-600. Гальванічна розв’язка здійснюється за допомогою оптосімістори МОС3061. Точки 1, 2 підключаються до світлодіоду схеми А. МУРАВЙОВА.

Вихідний код та прошивка

Увага! Копіювання матеріалу дозволяється тільки c вказівкою посилання на даний сайт /