Дано

Знайти
ZA, ZC (За умови симетричності струмів) -?
UAB,UBC,UCA — ?
Побудувати топографічну діаграму напруг -?
Побудувати векторну діаграму струмів -?

Рішення

Розрахунок трифазних ланцюгів

Запишемо опір фази B у показовій формі:
Розрахунок трифазних ланцюгів

Знаходимо струм у фазі B:

З умови симетрії струмів випливає, що струми в фазах A і С збігаються по модулю з струмом у фазі B і відрізняються від нього фазою на 120o:
Завдання з розрахунку трифазних ланцюгів

Знаючи струми і напруги у фазах, знаходимо опору фаз:
Завдання з розрахунку трифазних ланцюгів

Запишемо фазні напруги системи в алгебраїчній формі:
Завдання з розрахунку трифазних ланцюгів

Лінійні напруги системи:
Завдання з розрахунку трифазних ланцюгів

Топографічна діаграма напруг:

Векторна діаграма струмів: