Виготовити багатограничний високоомний вольтметр можна самостійно за наявності мікроамперметра магнітоелектричної системи з межею вимірювання 50 мкА. До них відносяться мікроамперметри типів М24, М263М, М265М, М494М, М901, М2003 та інші, відмінні класом точності, розміром шкали і опором рамки, яке зазвичай вказується на шкалі або в паспорті приладу. Якщо опір рамки невідомо, його можна визначити наступним способом. З’єднуються послідовно джерело постійного струму напругою приблизно 1,5 В (наприклад, елемент 332, 316 або 343), магазин опорів, встановлений на 60 кОм, і стрілочний прилад, такий полярності, щоб стрілка відхилялася вправо від нуля. Регулюванням магазину опорів домагаються відхилення стрілки приладу точно на ділення 50 мкА і записують отримане опір, яке повинно вийти близько 30 кОм. Потім регулюванням магазину домагаються відхилення стрілки точно на поділ 25 мкА і знову записують отримане опір. Опір рамки приладу дорівнюватиме різниці між другим відліком опору і подвоєним першим відліком.
Дуже точно визначати опір рамки немає необхідності. Тому за відсутності магазину опорів можна користуватися набором звичайних резисторів типу МЛТ або НД з допуском ± 10%.

На малюнку приведена принципова схема саморобного четирехпредельного вольтметра з вхідним опором 20 кОм / В. У верхньому положенні перемикача межа вимірювання складає 5 В на всю шкалу, в наступному положенні – 20 В, в наступному – 100 В і в нижньому – 400 В.

Саморобний високоомний вольтметр

Резистори потрібно взяти типу Улі, БЛП, С2-29В або С2-14 з допуском ± 1%. Від допуску резисторів і від класу стрілочного приладу буде залежати точність вимірювань. Для підвищення точності вольтметра опору резисторів R1 і R2 потрібно взяти не такими, як зазначено на схемі, а зменшеними на величину опору рамки пристрою. Так, якщо опір рамки становить 2700 Ом, опір резистора R1 береться рівним 97,3 кОм, a R2 – 397? 3 кОм. Опору резисторів R3 і R4 можна брати такими, як зазначено на схемі, так як похибка, що вноситься опором рамки на цих межах вимірювань, буде досить малої, менше допуску на опору резисторів.