Прилад призначений для перевірки ідентичності різних речовин: рідких, сипучих, органічних і мінеральних, Прилад дозволяє порівнювати однакові речовини і виявляти в них домішки.
Основне призначення приладу-експрес аналіз, проведений за відносними показаннями стрілочного індикатора.
У стійці корпусу є два отвори, в які вставляють пробірки. Одна пробірка – з зразковим речовиною, інша – з перевіряється. Обсяг речовин в обох пробірках дорівнює 30 мл. Кожну пробірку обхоплюють пластини вимірювальних конденсаторів С1 і С2. При ідентичності обох речовин, ємність обох конденсаторів буде рівною і стрілка індикатора залишиться на контрольній позначці.
Якщо ж одне з речовин містить домішки, стрілка відхилиться від позначки.
По куту відхилення стрілки можна судити про процентний вміст домішок.

Основа приладу (рис. 1) – симетричний мультивібратор, виконаний на транзисторах VT2 і VT3. Конденсатори С1 і С2 – вимірювальні. Якщо їх ємності рівні, шпаруватість імпульсів на колекторах транзисторів мультивібратора однакова. Але шпаруватість імпульсів може бути цілком визначеною,-її задають змінним резистором R3. Тоді стрілка індикатора РА1, підключеного до резисторам навантаження мультивібратора через емітерний повторювачі на транзисторах VT1 і VT4, буде знаходитися на “нульовому” діленні-якій точці відліку приладу, або на будь-якому іншому розподілі, обраному довільно (точність визначення ідентичності підвищується, якщо стрілка індикатора знаходиться на правій половині шкали). За “нульове” прийнято середнє поділ шкали.
Коли ж між пластинами опиняться відрізняються за складом речовини, ємність конденсаторів буде різна. Відбудеться своєрідний розбаланс середніх напружень на резисторах навантаження мультивібратора і стрілка індикатора відхилиться.
Деталі
Всі постійні резистори – МЛТ-0, 25; конденсатори – К50-6; SB1 – КМ2-1; SA1 – ТВ1-1; РА1 – М4202.

Файл: 23.jpg