Дільник напруги лампового вольтметра забезпечує вхідний опір рівне 22 МОм для версії на польовому транзисторі (рис.). Польовий транзистор Q1 использу ється як повторювач напруги. Вимірювальний прилад включений в діагональ вимірю тельного резистивного мосту, в одне плече якого підключений польовий транзистор. За тенціометр “Zero” з опором 1 кОм застосовується для настройки нульового положе ня вимірювального приладу. При відповідному виборі опору резистора R цей потенціометр може використовуватися також для установки нульового значення в Середа не шкали приладу. Точність вольтметра, перш за все, залежить від точності ланцюга дільника. Струм споживання приладу складає близько 1 мА, що забезпечує тривалий термін служ би батареї живлення.

Файл: 23.png