Времязадающіе вузли різних пристроїв керування склоочисниками, як правило, побудовані на однопереход-них транзисторах або їх аналогах, основний недолік яких – ненадійне замикання при малому опорі зарядного резистора. Застосування під времязадающіх вузлі інтегрального таймера КР1006ВІ1 в поєднанні з потужним вихідним транзистором дозволяє усунути цей недолік.
Пристрій забезпечує безперервну роботу склоочисника протягом приблизно 3 с (два цикли роботи щіток). Паузу між циклами можна регулювати в межах 0,5 .. 20 с. Склоочисником управляють за допомогою змінного резистора, встановленого на приладовій панелі автомобіля.
Принципова схема таймера показана на рис.1

Времязадающій вузол зібраний на таймері DA1. Він генерує імпульсний сигнал з незалежним регулюванням тривалості імпульсу (електродвигун склоочисника працює) і паузи (вимкнений). Тривалість паузи регулюють резистором R5, а тривалість імпульсу (число подвійних помахів щіток) – підлаштування резистором R3.
При включенні (замиканні контактів вимикача SF1, поєднаного з резистором R5) через резистор R3 починає заряджатися конденсатор С1. Відразу після подачі напруги живлення на виході таймера DA1 встановлюється високий рівень напруги. Транзистори VT1, VT2 відкриті, і на електродвигун склоочисника надходить напруга живлення. Після зарядки конденсатора С1 до напруги 2/3 Uпит на виході таймера DA1 напруга зменшується практично до нуля, і транзистори VT1, VT2 закриваються. Але двигун склоочисника працюватиме до повернення щіток у вихідне положення (поки не розімкнуться контакти кінцевого вимикача в механізмі).
Після перемикання таймера конденсатор С1 починає розряджатися через резистори R4, R5. Якщо необхідні паузи тривалістю більше 20 с, то встановлюють резистор R5 або конденсатор С1 більшого номіналу.
У пристрої використані резистори МЛТ, змінний резистор R5 – СПЗ-12к або СПЗ-зок. Від якості конденсатора C1 (K50-16) залежить стабільність тимчасових характеристик циклу роботи склоочисника. Транзистор КТ961А можна замінити на КТ815А-КТ815Г, КТ646А; транзистор КТ805БМ – на КТ805АМ, КТ891А, КТ819Б-КТ819Г. Транзистор VT2 встановлений на пластинчастому тепловідвід розмірами 50x30x3 мм. Радіо № 12, 1988р., С.25

Файл: 25.jpg