Перетворювач і генератор пристрої функціонують в діапазоні частот від 10 до 150 МГц. Рівень сигналу на виході демодулятора становить ОД при опорі зовнішнього навантаження, рівному 360 Ом.

Посилення перетворення 18 дБ, з точкою відсічення порядку 3 при 11 дБм. Вхід перетворювача характеризується імпедансом 5,5 кОм з паралельною ємністю 4,6 пФ, вихідний опір 1,8 кОм.

Оскільки така ж величина опору прикладається до входу УПЧ, узгодження керамічного фільтра забезпечується автоматично. Для сигналу з рівнем 80 дБмкВ на вході ПЧ відношення сигнал / шум одно 63 дБ з придушенням амплітудної модуляції 40 дБ.

Файл: 9.jpg