Схема індикації полярності напруги (рис.) спроектована для використання з дешевим цифровим вольтметром. З наведеної полярністю сигналу на вході “INPUT” стрілки, показані на схемі, вказують напрям електричного струму. Якщо відкритий npn-транзистор Qr, то світиться світлодіод LED2, а якщо відкритий pnp-транзистор Q2, то світлодіод LED1. Транзистори Q1-Q2 споживають дуже маленький струм, таким чином, їх вибір некритичний. З наявністю мережевої напруги в лабораторії, як правило, немає про блем. Проте можна обійтися і без нього, застосувавши напруга від маленького трансфор матора, який гальванічно розв’яже джерело від споживача, і подаючи на нього внут ренніе тактові імпульси цифрового вольтметра. Точки “А”, “В”, “С” і “D” позначають висновки мостовий випрямної схеми.

Файл: 50.png