Вимірювальний прилад Ml (рис.), встановлений в діагональ вимірювального моста, включеного в ланцюг зворотного зв’язку операційного підсилювача IC1, може вимірювати напря жение змінного і постійного струму. Значення вхідної напруги буде дорівнює току у вимірювальному приладі в амперах, помноженому на трикратне значення опору резистора R1 в омах: Vinput = IM1 * 3R1. Так, при опорі резистора R1 3,3 кОм і струмі в приладі IM1 0,1 мА вхідна напруга VINPUT складе 0,99 В. Якщо помножити значення струму вимірювального приладу, вираженого в амперах, на 10 000, то приблизно вийде вхідна напруга, виражене в вольтах. Якщо довгі дроти на вході схеми викли вають паразитні коливання, то треба додати два конденсатори з ємністю 0,1 мкФ меж ду загальною точкою схеми (точкою між батареями живлення) і кожним виводом харчування операційного підсилювача, при цьому розмістивши їх якомога ближче до цих висновків, а саме висновків 4 і 7.

Файл: 11.jpg