Дотик до металевої майданчику датчика (рис. 5.23) додає приблизно 300 пФ до ємності між майданчиком і землею. Це призводить до збільшення постійної часу RC-ланцюга та інтегруванню тактових імпульсів. Тактова частота після інтегруючого ланцюжка зсувається за часом щодо вхідний, коли досягає входу D-тригера. Це призводить до того, що тригер під час торкання майданчика пальцем переходить на високий логічний рівень. Схема повинна повторюватися для кожної клавіші в електронно-музичній системі.

Файл: 15.jpg