При підключенні персональних комп’ютерів до лампових телевізорів за схемою, опублікованій в РЛ “N2/92 р., в результаті виходить невірна передача кольору. Це пов’язано з тим, що на сітки ламп підсилювачів цветоразностних сигналів повинні надходити сигнали RY і BY. Крім того, подавши синхроімпульси без сигналу яскравості на вхід першого каскаду відеопідсилювача приводить до деякої втрати чіткості зображення. Підключаючи свій ПК до лампового телевізора, я використовував схему, представлену на рис.1.

Показана доробка дозволяє з сигналів R, G, B сформувати цветоразностниє сигнали RY і BY. Сигнал з виходів підсилювачів необхідно підключити до керуючим сеткам відповідних підсилювачів на лампах 6Ж5П (контрольні точки КТ11 і КТ20).
Яркостний сигнал позитивної полярності разом з синхроімпульсами подається на вхід першого каскаду відеопідсилювача (база транзистора VT10 в TV “Горизонт 736”, перемичка В-3 в положенні 2 – 3). Якщо ж у Вашому комп’ютері не формується сигнал яскравості, то можна скористатися схемою, представленої на рис.2. Цей же варіант включення годиться для підключення ПК до чорно-білого монітора. Формувач яркостного сигналу встановлюється в корпусі комп’ютера, а формувач цветоразностних – в телевізорі.

При підключенні ПК бажано передбачити відключення довгих проводів від входів підсилювачів цветоразностних сигналів в режимі прийому телевізійних програм. Якщо є програма типу “Тест-Спектрум” настройка не представляє складності. Комп’ютер переводиться в режим передачі колірних смуг і підстроюванням резисторів R7 і К8 домагаються найбільш природного перенесення кольорів. Для більш точного регулювання по входах RGB можна встановити змінні резистори опором 1,5. -4,7 кОм.

Файл: 1.jpg 2.jpg