Схема вимикає радіо приблизно після 30-хвилинної затримки, якщо спарений перемикач встановлений в режим затримки, а вимикач “On / Off ‘залишається включеним. Таймер володіє малим споживанням електроенергії при обох положеннях перемикача. Транзистор Tr1 повинен мати коефіцієнт підсилення струму більше 25 при струмах колектора від 10 до 100 мА; до якості транзистора Tr5 може застосовуватися транзистор 2N3706. Інші транзистори повинні мати коефіцієнт підсилення струму 50, як у транзистора 2N3702. Для режиму роботи з джерелом живлення 4.5-9 В діод може не встановлюватися і значення опорів резисторів R4-R7, в цьому випадку, повинні бути зменшені у два рази.

Файл: 46.jpg