Кремнієвий датчик для вимірювання температури може забезпечити високу точність в досить широкому діапазоні температур від -40 до +150 ° С. Датчиком в даній схемі є транзистор (MTS102, MTS103 або MTS105), висновки база і колектор якого з’єднані один з одним. Падіння напруги база-емітер в робочому діапазоні температур змінюється лінійно. Зміна напруги підсилюється двома операційними підсилювачами, які живляться від регульованого джерела на стабілізаторі МС7812. Тип операційних підсилювачів не критичний. При відомій температурі на транзисторі Q1 потрібно 50-кілоомним потенціометром відрегулювати коефіцієнт посилення операційного підсилювача так, щоб вихідна зміна напруги було одно 10 мВ / ° С в бажаному діапазоні температури.

Файл: 7.jpg