Простий НЧ-генератор монтується, як показано на схемі. Значення резистора R1 і конденсатора С1 підбираються для досягнення бажаного тону звуку. Випробовуваний транзистор замінює в схемі транзистор відповідного типу (npn-транзистор – QI, а pnp-транзистор – Q2) і повертається в панельці до тих пір, поки генератор знову не запрацює; це означає, що висновки тестованого транзистора відповідають висновкам еталонного транзистора. Якщо генератор не працює ні при одній з 3 можливих комбінацій, то транзистор несправний.

Файл: 8.jpg