(рис.), виконаний на операційному підсилю тілі 9818 виробництва компанії Optical Electronics і на мікросхемі 2245С, що реалізує біполярну логарифмічну функцію, яка перекриває 4 декади, може служити для визначення сигналу на виході вимірювального моста Уітстона, як напівпровідники вий гальванометр або як схема реєстрації диференціального вольтметра або порівняй БЕЗПЕЧУЮТЬ моста. Значення показань вимірювального приладу відносні. Базова чувст вітельно схеми відноситься до “1” на шкалі приладу, що відповідає вимірюваному на напрузі 100 НВ. При такій чутливості повне відхилення вимірювального приладу буде при вхідній напрузі 1 мВ. Інші три позиції перемикача диапазо на при використанні приладу зі шкалою 10-0-10 В відповідають наступним трьом межам вимірювання: 100 мВ, 10 і 1000 В. Вбудований в операційний підсилювач ограни читель напруги захищає схему від виходу її з ладу при перенапруженні.

Файл: 16.png