Мікросхема ММ5330 виробництва компанії National (мал.) містить логічні схеми для реалізації відносно простого і дешевого 5-розрядного вольтомметра. Ін терфейс для відображення результатів вимірювання складається з 7-сегментного дешифратора з підсилювачами DM7446 і 4 транзисторів типу 2N4403. Функціонування приладу заснована йа підрахунку до 80000 синхроімпульсів. Схема з допомогою світлодіодного індикатора забезпе безпечує формування знаку, плюса або мінуса, а також цифрову індикацію від 1 до 10000 при граничному значенні індикатора ± 19,999 з десятковою крапкою.

Файл: 27.png