Цей простий електронний регулятор в залежності від використовуваного датчика може виконувати функції регулятора температури, освітленості або напруги. За основу взято пристрій (див. малюнок), опубліковане у статті І. Нечаєва “Регулятори температури жала мережевих паяльників” (“Радіо”, 1992, № 2 – 3, с. 22). Принцип його дії відрізняється від аналога тільки тим, що поріг спрацьовування транзистора VT1 регулюється резистором R5.
Регулятор некритичний до номіналах застосованих елементів. Він працює при напрузі стабілізації стабілітрона VD1 від 8 до 15 В. Опір терморезистора R4 – в межах від 4,7 до 47 кОм, змінного резистора R5 – від 9,1 до 91 кОм. Транзистори VT1, VT2 будь-які малопотужні кремнієві структури р-п-р і п-р-п відповідно, наприклад, серій КТ361 і КТ315 з будь-яким буквеним індексом. Конденсатор С1 може мати ємність 0.22 … 1 мкф, а С2 – 0,5 … 1 мкФ. Останній повинен бути розрахований на робочу напругу не менше 400 В.

Правильно зібраний пристрій у налагодженні не потребує. Щоб воно виконувало функції регулятора освітленості, терморезистор R4 необхідно замінити на фоторезистор або фотодіод, з’єднаний послідовно з резистором, номінал якого підбирається експериментально.

Авторський варіант описаної тут конструкції використовується для регулювання температури в домашньому інкубаторі, тому для підвищення надійності при відкритому тріністоре VS1 підключення до навантаження освітлювальні лампи (чотири паралельно включених лампи потужністю 60 Вт на напругу 220 В) горять в півнапруження. Експлуатуючи пристрій в режимі регулятора освітленості, до точок А-В слід підключити мостовий випрямляч VD2-VD5. Його діоди підбирають залежно від регульованої потужності.

При роботі з регулятором важливо дотримуватися заходів електробезпеки: його необхідно помістити в пластмасовий корпус, ручку резистора R5 виконати з ізоляційного матеріалу і забезпечити хорошу електроізоляцію терморезистора R4.

Файл: 38.jpg