Схема генератора керованого напругою (ГУН) забезпечує 2-фазні ви ходних сигнали (синус і косинус), які жорстко зв’язані і зміщені по фазі один відно сительно одного на 90 °. Частота, що генерується схемою в широкому діапазоні, може пере страіваться зміною вхідного струму за допомогою потенціометра 10 кОм, який управ ляєт синфазних напругою на виході мікросхеми помножувача NE5596 та двох генераторів, керованих напругою 8038. Для управління фазами сигнали трикутної форми з виходів генераторів подаються на вхід помножувача. Якщо на виході не вимагається сигнал синусоїдальної форми, то може застосовуватися недорогий ГУН на мікросхемі 566. Фазова похибка в діапазоні настройки номінально дорівнює нулю. З звичайними блоку мі фазового автопідстроювання частоти похибка фаз може збільшитися.

Файл: s8.1.jpg