Два таймера NE555 схеми дозволяють формувати інтервали часу для двох окремих навантажень. Час для таймера U1 задається за допомогою резистора R1 і конденсатора С1, а для U2 за допомогою резистора R2 і конденсатора С2. Таймер запускається під час короткочасного замикання виведення 2 на загальний провід (common). Одного разу запущений, він не може бути переключений після розмикання перемикача. Внаслідок того, що висновок запуску 2 і висновок скидання 4 пов’язані один з одним, обидві функції при натисканні пускової кнопки відключаються. Якщо функція скидання не бажана, то висновки 4 і 8 повинні бути замкнуті один з одним. В кінці заданого інтервалу часу на виводі 3 таймера U1 з’являється низький рівень сигналу, що призводить до формування негативного імпульсу в точці з’єднання конденсатора ємністю 0,001 мкФ і резистора з опором 27 кОм, який надходить на висновок 2 мікросхеми таймера U2 і запускає його. Застосовуючи джерело постійного струму з напругою 15 В, кожен таймер може перемикати навантаження зі струмом до 200 мА.

Файл: 49.jpg