Він має наступні основні технічні характеристики:

Номінальна вихідна потужність ……. 60 Вт
Коефіцієнт гармонік ………. 0,04%
Смуга робочих частот ………. 20 … 150 000 Гц
Відношення сигнал-шум ………. 88 дБ
Напруга живлення ……….. ± 40 В
Струм спокою ………….. 60 мА

Підсилювач повністю виконаний на комплементарних транзисторах. Він працює в режимі АВ. Застосовані схемні рішення дозволили до мінімуму знизити нелінійні спотворення. Основна особливість підсилювача-симетричність плечей для обох напівхвиль підсилюваного сигналу. Це дало можливість знизити нелінійні спотворення підсилювача без введення ООС. Інша особливість зі. коштує в схемою вихідного каскаду, що дозволяє підсилювати сигнал не тільки по струму, але і по напрузі. При цьому полегшився режим роботи транзіеторов попереднього каскаду, оскільки необхідна амплітуда сигналу суттєво менше, ніж для звичайного вихідного каскаду.
Принципова схема підсилювача показана на рис.1. Він містить диферен-ренціальний каскад на комплементарних транзисторах (VT1, VT4, VT2, VT5), каскад посилення сигналу по напрузі [VT7, VT8), вихідний каскад (VTIO-VТ13, VT15, VT16) і пристрій захисту від перевантажень по струму (VT14, VT17). Диференціальний вхідний каскад на комплементарних транзисторах має додаткова перевага в порівнянні зі звичайним: при рівності базових струмів транзисторів VT1 і VT2 (VT4 і VT5) через резистори R2 і R3 і через резистор R30 струм може взагалі не протікати. Це дозволяє, не порушуючи ба-лансіровкі каскаду, змінювати опір цих резисторів в досить біль-ших межах. Щоб збільшити коефіцієнт передачі по напрузі і поліпшити лінійність при високій термостабільності, в емітерний ланцюга транзис-торів диференціального каскаду включені джерела струму на транзистора VT3 і VT6. Каскад підсилення по напрузі виконаний на комплементарної парі транзисторів VT7 і VT8, що працюють в режимі А.

Плечі вихідного каскаду містять по три транзистори VT10, VT12, VT15 (VT11, VT13, VT16}, охоплених місцевої ООС через резистори R25 і R29 (і

сответственно R26 і R31). При цьому коефіцієнт підсилення по напрузі кожної трійки транзисторів наближається до трьох. Місцева ООС дозволяє також зменшити розкид в коефіцієнтах посилення плечей вихідного каскаду, що знижує вимогу до ідентичності параметрів комплементарних транзисторів. Ще одна особливість вихідного каскаду полягає в наступному. Напруга місцевої ООС, що охоплює трійку транзисторів, знімається з резисторів R34 і R35, напруга на яких пропорційно будь-яким змінам струму вихідних транзисторів (в тому числі і в залежності від температури). Це додатково стабілізує струм спокою вихідних транзисторів. Напряже-ня зсуву транзисторів VT10 і VT11 залежить від падіння напруги на ділянці емітер-колектор транзистора VT9, задається подільником на елементах VD4, R20 – R22.

Параметрична ООС через діод VD4, розташований на загальному з вихідними транзисторами тепловідвід, здійснює температурну стабілізацію струму спокою транзисторів VT15, VT16. Зі збільшенням температури зменшується падіння напруги і на діод VD4, при цьому зменшується і напруга емітер – колектор VT9. Все це дозволяє підтримувати струм спокою виходдах транзисторів на постійному рівні при різних рівнях потужності і коле-баніях температури навколишнього середовища. Весь підсилювач охоплений загальною ООС, напруга якої з виходу підсилювача через дільник R30, RI5, СЗ подається на бази транзисторів VT4, VT5.

Елементи С1, С5, С6, С7, С8, С9, R44, L1 призначені для корекції частотної характеристики на високих частотах. Вони ж забезпечують стійкості-с підсилювача при охопленні його загальної ООС і при можливих змінах навантаження. Транзистори VT14, VT17 шунтируют при перевантаженні емітерний перехід вихідних транзисторів. Харчується підсилювач від нестабілізованого двополярного джерела ± 40 В.

Діод VD4 розміщений на тепловідвід поруч з транзисторами VT15 або VT16. В підсилювачі використані резистори МЛТ, СПЗ-1К (R22), конденсатори К50-6, КМ. Ка-тушка LI намотана на резисторі R45 (МЛТ-2) і містить 10 витків дроту ПЕВ-2 0,8. Для живлення підсилювача потрібно двополярний джерело, що забезпечує при напрузі ± 40 В струм не менше 2 А.

Регулювання підсилювача, зібраного з справних елементів, полягає в перевірці правильності монтажу і установці початкового струму колекторів VT15 і VT16 (50 … 70 мА) резистором R22.

Файл: 49.jpg