Дана конструкція відрізняється малими габаритами, малою кількістю використовуваних деталей і, разом з тим, досить високою чутливістю. У цьому детекторі поля використано нове схемне рішення. Добре відомо, що вимірювання ВЧ напружень, менших 0,5 В, ускладнене тим, що вже при змінній напрузі менш 0,2-0,3 У всі напівпровідникові діоди стають неефективними. Існує, однак, спосіб вимірювання малих змінних напруг з використанням збалансованого діод-резистивного мосту, що дозволяє вимірювати напругу менше 20 мВ при рівномірній АГЧ до 900 МГц. Принципова схема стройства, використовує даний спосіб, наведена на малюнку.

Основу даного пристрою становить мікросхема DA1 типу КР1112ПП2. Ця мікросхема містить у собі пристрій визначення балансу електричного моста з індикацією. Мікросхема має вбудований джерело опорної напруги.
Сигнал, що наводяться в антені, посилюється широкосмуговим аперіодіческій підсилювачем високої частоти на транзисторі VT1 типу КТ3101. Посилене змінну напругу високої частоти через конденсатор СЗ надходить в діод-резистивний міст на діодах VD1-VD4 типу ГД507 і резисторах R3-R5. Від джерела опорної напря-вання (висновок 3 мікросхеми DA1) через резистори R3-R5 і діоди VD1-VD4 протікає невеликий (приблизно кілька мікроампер) прямий струм, який покращує умови детектування і збільшує чутливість детектора. У випрямленні вимірюваного змінної напруги беруть участь тільки діоди VD1 і VD2, а два інших – VD3, VD4 – утворюють сусіднє плече моста, на якому створюється початкове напруження, балансує міст, і одночасно служать для його термокомпенсации.

Всі діоди підібрані з можливо більш близькими вольт-амперних характеристиками. Конденсатор С4 від фільтровивает змінну складову випрямленої напруги. Резистор R4 служить для точної балансування моста. При гарній балансуванню пристрій буде реагувати тільки на напругу, що є результатом випрямлення вимірюваного сигналу.

Випрямлена напруга і напруга, що балансує міст, через резистори R7 і R8 надходять на входи підсилювача постійного струму, розташованого в мікросхемі DA1. В залежності від стану балансу моста сигнал індикації надходить на один з світлодіодів VD5 або VD6 – типу АЛ307. Таким чином, при балансі мосту (відсутність сигналу) включений світлодіод VD5, а за наявності сигналу (порушення балансу моста) – Світлодіод VD6. Як діодів VD1-VD4 можна використовувати будь-які високочастотні діоди. Світлодіоди можуть бути будь-якого типу. В якості джерела живлення використовується джерело постійного струму напругою 2,5-5 В.

Файл: 27.jpg