Схема (рис. 5.16) заснована на визначенні опору між 2 контактами в кожному сенсорному вимикачі. Контакт, який підключений до загального проводу з напругою Про В, – це, як правило, металева передня панель управління. При необхідності використання перемикача з кількома сенсорними кнопками може підключатися будь-яку кількість аналогічних підсхем, показаних на схемі штриховою лінією. Коли напруга живлення буде подано, певна кнопка буде завжди включена. Світлодіоди схеми показують активізовану кнопку. У схемі може застосовуватися будь-який світлодіод з струмом 20 мА. Виходи можуть бути використані для підключення аналогових перемикачів на польових транзисторах або реле.

Файл: 8.jpg