Проста безперебійна схема запуску (мал.) жорстко фазованого генератора сохраня ет синхронізацію з мережею навіть як при появі великих перехідних процесів, так і кордонів кута зрушення фаз, як вимагається для управління і включення тиристорів. Значення резисторів ЯБ, R7, Re і конденсаторів С5 і С6 вибрані так, що вони відповідають часів вим вимогам системи. Інші непозначеному значення залежать від умов експлуа тації; так для мережі 60 Гц і 6-кратного множення частоти ГУН типові значення для R, становлять 39 кОм, R2 – 27 кОм, R3 – 47 кОм, Ci – 0,1 мкФ і С2 – 0,22 мкФ.

Файл: s8.6.jpg