На рис. показана схема заміни радіоламп, використовуваних в передавачі Drake-T-4XB, еквівалентними напівпровідниковими схемами, які змонтовані на 7 – і 9-контактні мініатюрних панельках. Номери поруч з пунктирними лініями відповідають номерам штирьков оригінальних ламп. Схеми, що замінюють лампи VIа і V2A, використовують двохкаскадний підсилювач на польових транзисторах. Голосове реле передавача “VOX RELAY”, виконане на частини лампи V2B, а також АМ-модулятор на лампі V3 замінюються схемами, що містять високовольтну транзисторну пару Дарлінгтона. Напруга на колекторі АМ-модулятора встановлюється в режимі очікування за допомогою резистора R9 на значення 150 В. Схема містить перший і другий НЧ-каскади. В контрольних точках вказані правильні напруги. Можливо, що потрібно регулювання вхідного опору.

Файл: s7.60.jpg