Схема дозволяє перевірити напруги пробою окремих частин каскаду випрямляча при напрузі 1000 В постійного струму. Тестові дроти Е1 і Е2 приєднуються до випробувального діоду і напруга автотрансформатора підвищується від Про до 1000 В на заряджається конденсатор С1, відповідно до показань вольтметра Ml. Якщо діод або конденсатор тестованого випрямляча несправний, то вольтметр показує низьке значення напруги, т. к. резистор R1 викликає падіння напруги. Первісна настройка тестера проводиться з свідомо справним діодом. Перед заміною діода перемикач S1 повинен бути відключений, оскільки схема має небезпечне для життя висока напруга.

Файл: 22.jpg