Шкала вимірювального приладу тестера калибруется так, що коефіцієнт підсилення npn-транзистора безпосередньо може зчитуватися в вимірювальному приладі. Якщо додати перемикач, за допомогою якого включаються напруга живлення і змінюється полярність вимірювального приладу, то це дозволить також проводити тестування і pnp-транзисторів. Якщо еталонне напруга операційного підсилювача типу 741 становить 5,3 В, то схема забезпечує струм бази достатній для того, щоб струм колектора виростав до 1 мА. Коефіцієнт підсилення по напрузі визначається як струм колектора 1 мА ділений на струм бази, виміряний в мікроампер. Таким чином, точка “50мкА” на вимірювальному приладі маркується для посилення 20 (1000/50). При 2,5 мкА посилення – 400.

Файл: 3.jpg