Потенціометр R4 на вході повторювача напруги, виконаного на операційному уси літеле А2 (рис.), дозволяє еталонному напрузі змінюватися від “0й аж до верхнього значення робочої напруги стабілітрона. Треба врахувати, що в схемі не може використовуватися здвоєний операційний підсилювач, оскільки висновок харчування першої операційного підсилювача повинен бути заземлений, а на вивід живлення другого операційно го підсилювача має бути подана напруга з негативного джерела живлення. При необхідності разом з операційним підсилювачем А2 може застосовуватися ще і доповни тільних підсилювальний npn-транзистор.

Файл: s11.35.jpg