необхідний для випробування частотної характеристики активних і пасивних ланцюгів. Центральна частота виходу генератора може змінюватися під впливом напруги коливань пилкоподібної форми або регулюватися в ІС 3370. Коливання пилкоподібної форми з виходу генератора на транзисторі типу 2N2646 надходять на вхід перетворювача напруга-частота в ІС 3370 від фірми Optical Electronics, змінюючи вихідну частоту синусоїдального коливання. Опір в ланцюзі стоку транзистора визначає величину відхилення частоти від центрального значення. Швидкість хитання частоти може підвищуватися при зменшенні ємності танталового конденсатора ємністю 1 мкФ.

Файл: 8.jpg