Схема генріметра, заснована на методі резонансу і побудована на регульованому НЧ-генераторі на польовому транзисторі QI, вимірює будь індуктивності від 60 мкГн до 60 000 Гн. Після підключення котушки з невідомою індуктивністю до висновків X-X зовнішній генератор, приєднаний до входу “OSCILLATOR INPUT”, перебудовується до отримання найбільшої амплітуди на мікроамперметр Ml. Після цього індуктивність котушки розраховується за формулою L = 1 / (395×10 “9/2), причому значення індуктивності L повинна вимірюватися в генрі, а частота / – в герцах. Для того щоб уникати обчислень, діаграму кривих залежності індуктивності від частоти можна заздалегідь підготувати. Високий вхідний опір польового транзистора дозволяє мінімально навантажувати зовнішній генератор. Резистор R1 потрібно налаштовувати таким чином, щоб вимірювальний прилад при резонансі показував повну амплітуду для досягнення найбільшої чутливості схеми.

Файл: 11.jpg