З показаними на схемі номіналами елементів мікросхема 9602, включена в моностабільном режимі, дає на виході час затримки 30 сек після запуску і ігнорує наступні запускають імпульси протягом часу затримки. Час затримки в секундах одно RC / 3, причому значення опору резистора R має вимірюватися в омах, а ємність конденсатора С-у Фарада. Затримку можна зменшити до 10 мс, якщо використовувати резистор R з опором 30 кОм і конденсатора С з ємністю 1 мкФ. Максимальна затримка – приблизно 1 хв для резистора R опором 560 кОм.

Файл: 13.jpg