Затвор польового транзистора Q1 (рис.), вільний від потенціалу, пов’язаний тільки з гладким металевим стрижнем, на верхівці якого знаходиться відполірований ла тунний кулю. Цей стрижень ізольований від корпусу шайбою з полістиролу з великим від верст. Показання до вимірювальному приладі, викликане статичним струмом стоку поле вого транзистора, якщо куля віддалений від оператора або іншого об’єкта, встановлюється на “0” за допомогою потенціометра R2. Розмах шкали вимірювального приладу пропорційний інтенсивності заряду, накопиченого яким-небудь тілом, якщо воно наближається до кулі або віддаляється від нього. Електроскоп реагує на заряджену папір або гребінець.

Файл: 13.png